Privacyverklaring

Bijgewerkt: mei 2018

Algemeen
inschrijfsysteem.nl doet al het mogelijke om uw privacy te beschermen. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Als u een inschrijving doet via inschrijfsysteem.nl, zullen de volgende persoonsgegevens op onze site gepubliceerd worden:

Overige gegevens worden voor de organiserende vereniging opgeslagen in onze database maar zijn nooit voor derden beschikbaar via inschrijfsysteem.nl.

inschrijfsysteem.nl zal uw gegevens alleen doorgeven aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd waarvoor u zich middels deze website aanmeldt. Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk wat zij verder met de verzamelde gegevens doet. Uw persoonlijke gegevens worden door inschrijfsysteem.nl nooit aan andere partijen dan de organiserende vereniging beschikbaar gesteld. Naast het gebruik van uw e-mail adres voor het toezenden van de inschrijfbevestiging, beschikt de organisatie van een wedstrijd over de mogelijkheid om alle inschrijvers via e-mail te benaderen (zoals het versturen van een vraagprogramma of elektronische nieuwsbrief). Tijdens het inschrijven kunt u aangeven of u prijs stelt op gebruik van uw e-mail adres voor dit doeleind.

Wet AVG/GDPR
In het kader van de wet AVG/GDPR, die per 25 mei 2018 van kracht is, heeft inschrijfsysteem.nl de volgende maatregelen doorgevoerd:

Cookies
Er wordt door inschrijfsysteem.nl gebruik gemaakt van session cookies en van permanent cookies voor het vasthouden van uw gegevens. De cookies zijn kleine tekstbestanden die een jaar lang geldig blijven. Hierdoor hoeft u uw gegevens niet steeds opnieuw in te voeren. De cookies bevatten geen wachtwoorden.

Beveiliging
inschrijfsysteem.nl doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben en deze niet onrechtmatig worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, maakt inschrijfsysteem.nl gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen op servers met beperkte toegang.

Wijzigingen
inschrijfsysteem.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Contactgegevens
inschrijfsysteem.nl stelt uw opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. U kunt contact met ons opnemen via e-mail (info@inschrijfsysteem.nl)