Leveringsvoorwaarden

 

  1. Inschrijfsysteem.nl, hierna te noemen 'aanbieder', gaat een overeenkomst aan met de organisator van een dressuur- of springwedstrijd, hierna te noemen 'aanvrager'.
  2. Aanvrager levert de benodigde gegevens voor het inrichten van de wedstrijd(en) op inschrijfsysteem.nl, op aanwijzing van de aanbieder. Aanbieder krijgt de gelegenheid om de gegevens voor on-line gaan van de wedstrijd(en) te controleren. De benodigde gegevens dienen minimaal 7 dagen voor het on-line gaan van de wedstrijd in het bezit te zijn van de aanbieder.
  3. Met ondertekening van de offerte gaat aanvrager akkoord met het on-line zetten van de wedstrijd(en) in de door aanvrager gewenste periode, voor het geoffreerde bedrag. Eventuele extra gewenste startplaatsen of reserveplaatsen zijn niet in dit bedrag inbegrepen en worden op nacalculatie verrekend. Er vindt geen restitutie plaats voor ongebruikte startplaatsen.
  4. Aanbieder behoudt zich het recht voor om software en layout van inschrijfsysteem.nl te wijzigen gedurende de online-periode van het evenement van de aanvrager. In geen geval mag dit leiden tot een downtime van inschrijfsysteem.nl die langer dan één uur duurt.
  5. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor downtime van het systeem, veroorzaakt door problemen bij de hosting provider.
  6. Aanbieder zal wijzigingen in de wedstrijdgegevens binnen 48 uur verwerken mits deze per e-mail worden doorgegeven door de aanvrager. Extra startplaatsen of reserveplaatsen kunnen uitsluitend via e-mail worden aangevraagd. Via deze e-mail gaat de aanvrager impliciet akkoord met de extra kosten zoals blijkt uit de op de offerte vermelde tarieftabel.
  7. Aanbieder houdt de gegevens van de wedstrijd tot minstens twee weken na de wedstrijd in het systeem. Aanvrager heeft daarna de mogelijkheid om alle adres- en e-mail gegevens van de inschrijvers op CDR te ontvangen.
  8. Aanvrager is verantwoordelijk voor de privacy van de adresgegevens van de inschrijvers, conform Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
  9. Met ondertekening van de offerte gaat aanvrager akkoord met deze leveringsvoorwaarden.

 

 

Printdatum: donderdag 22 augustus 2019