Inschrijvingen volgen via RSS

RSS is een manier om nieuwsberichten te verspreiden. Je moet hiervoor een programma installeren, en aan dit programma vervolgens de URL's toevoegen van nieuwsberichten die je wilt volgen.

Inschrijfsysteem biedt nu ook een URL aan waarmee je de inschrijvingen voor wedstrijden kunt volgen. Het programma controleert om de zoveel minuten (instelbaar) of er nieuwe inschrijvingen zijn en zo ja, dan worden deze getoond. Het lijkt een beetje op het lezen van e-mail.

Voor meer informatie over RSS kijk eens op http://rss.pagina.nl
Het gratis programma dat wij adviseren is FeedReader.
Download deze hier.

Om een wedstrijd te volgen, klik met de rechtermuisknop op het RSS ikoon en kies "Snelkoppeling kopieren". Klik in FeedReader op "New Feed" en plak de URL in het venster. Dat is alles! De RSS feed bevat altijd de laatste 5 inschrijvingen van de wedstrijd. Wij vragen je om het "refresh" interval niet te laag te zetten (liefst niet lager dan 30 minuten) om onze server niet te overbelasten.

Andere nuttige RSS feeds:
http://feeds.nos.nl/nosnieuws
http://www.nieuwsgrazer.nl/rss/deeplink.php?topic=paarden